Je werk je leven

Colofon

Het copyright op de op deze website opgenomen teksten en afbeeldingen berust bij Inge de Jong. Het kopieren of verspreiden hiervan, hoe dan ook, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Reacties en ervaringen van cliënten en deelnemers aan de trainingen zijn omwille van de privacy van betrokkenen en werkgevers geanonimiseerd en mogen derhalve ook niet worden overgenomen of verspreid.

Deze website is gerealiseerd door Numaga-Design.