Je werk je leven

Resultaat van loopbaanbegeleiding

Soms heb je behoefte aan helderheid over een concrete vraag of situatie. In een kortdurend traject van 2 - 3 consulten kunnen we hier goed op afstemmen.

Een volledig loopbaantraject brengt meer verdieping. Dit wordt afgerond met een helder persoonlijk profiel, waardoor je meer voldoening kunt ervaren in jouw huidige werk dan wel nieuwe loopbaankeuzes kunt maken. Zo kun je jouw loopbaan hernieuwd richting geven.
Met een concreet actieplan ben je in staat om nieuwe stappen te zetten.

Hierop aansluitend kan outplacement volgen, waarbij ik jou begeleid naar ander werk c.q. een andere bestemming. Je krijgt dan handvatten voor het netwerken, CV en solliciteren en desgewenst begeleiding bij deze stappen.
 

Wanneer loopbaanbegeleiding

Dit kan zinvol zijn als je bijvoorbeeld:
-     concrete vragen hebt, waarover je helderheid wilt krijgen
-     van baan moet veranderen of werkzoekend bent
-     je wilt oriënteren op andere loopbaanmogelijkheden
-     wilt ontdekken wat je werkelijk wilt
-     je kwaliteiten optimaler wilt benutten
-     het gevoel hebt dat je vastloopt
-     meer energie en voldoening wilt halen uit je werk
-     nieuwe stappen wilt zetten, maar niet weet hoe


Thema’s die aan de orde kunnen komen

-     waar sta je nu in je loopbaan / leven
-     waar ligt jouw inspiratie en kracht
-     kwaliteiten en competenties
-     valkuilen en hoe je hiermee kunt omgaan
-     patronen en overtuigingen
-     vitaliteit en balans
-     zingeving, drijfveren en waarden
-     welke werksoort en –omgeving passen bij jou en welke rollen en werkzaamheden
-     persoonlijk profiel en actieplan
-     netwerken, solliciteren, résumé en curriculum vitae